În calitate de dezvoltator cu servicii complete de investiții în energie eoliană și solară, oferim serviciile noastre în toate etapele proiectelor, de la prospectarea șantierului, studii de fezabilitate și până la etapa „gata de construit”.

 ̇

U

Selectia si evaluarea locatiei

Modelarea financiara preliminara

Analiza potentialului energetic eolian/solar

Studii topografice si geotehnice

i

Managementul procesului de autorizare

Evaluarea accesului la S.E.N.

Proiectare civila si electrica

Selectia contractorilor EPC

Design preliminar al parcului

Evaluarea impactului de mediu

Suport in procesul de due-diligence

Contractarea terenului

Racordarea la retea

U

Selectia si evaluarea locatiei

Buna cunoastere a terenului combinata cu o solida expertiza GIS, ne dau posibilitatea sa selectam si sa evaluam potentiale locatii de proiect, pe baza unor criterii complexe precum: potential energetic asteptat, topografie, acces la reteaua energetica, acces rutier, mod de utilizare teren, proximitatea fata de elemente sensibile precum localitati, arii naturale protejate, coridoare de zbor pasari, infrastructura GSM / radar, hazarde naturale (zone inundabile, alunecari, etc.) si multe altele.

ֺ

Analiza potentialului energetic eolian/solar

In colaborare cu parteneri specializati, organizam campanii de masuratori meteorologice si analiza a datelor pe termen lung, urmate de corectarea si corelarea datelor de regim eolian / radiatie solara, prin procedure standard certificate, rezultatul fiind intotdeauna o noua investitie bancabila.

Evaluarea accesului la S.E.N.

In timp ce un potential bun energetic este premiza de baza pentru dezvoltarea unei investitii energetice de succes, reteaua electrica locala este de obicei principalul factor limitativ; de aceea un studiu de solutie asupra racordarii la retea este elaborat inca din primele etape ale proiectului. Acesta va indica punctul de conectare, capacitatea necesara a transformatorului si parametrii / ruta liniei de racord.

Design preliminar al parcului

Configuratia optima a parcului eolian / solar va fi elaborata printr-un proces iterativ, acordandu-se o atentie speciala reducerii pierderilor prin umbrire si eficientei costurilor cu infrastructura necesara. In aceasta etapa, capacitatea dorita (data de limitarile retelei) este ajustata intr-o configuratie optima cu terenul disponibil, cu reducerea costurilor de constructive / instalare si maximizarea eficientei pe durata operarii.

Contractarea terenului

Pentru securizarea drepturilor asupra terenurilor folosim de la caz la caz un mix de contracte de achizitie si/sau inchiriere cu drept de superficie, tintind terenurile cel mai bine pozitionate si proprietarii avand situatia proprietatii clar stabilita. Deseori, acest proces implica o activitate extensiva pentru actualizarea planurilor cadastrale si sprijinirea proprietarilor in demersurile juridice necesare completarii si inregistrarii documentelor.

Modelarea financiara preliminara

Inainte de demararea etapelor mai costisitoare ale proiectului, vom elabora o analiza preliminara de fezabilitate si un model financiar al investitiei, care deseori vor determina ajustari suplimentare in privinta solutiilor tehnice sau a configuratiei parcului.

Studii topografice si geotehnice

Acestea sunt realizate in colaborare cu parteneri locali specializati, utilizand cele mai bune echipamente si tehnologii disponibile. Rezultatele vor fi integrate in etapele ulterioare de proiectare.

Proiectare civila si electrica

In parteneriat cu echipe de proiectare cu experienta, coordonam intreaga activitate de proiectare a componentelor civile (drumuri, fundatii, turnuri) si electrice (cabluri sub/supraterane, invertoare, transformatoare, racorduri), precum si a altor componente adiacente necesare de la caz la caz (precum protectii la inundatii,  garduri, amenajari peisagistice). Rezultatul este un set de documentatii si desene tehnice, folosite pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie, dar si pentru colectarea si calcularea ofertelor pentru constructii/echipamente/EPC. 

Evaluarea impactului de mediu

Atent selectionata de la inceput, fiecare locatie va fi atent evaluata d.p.d.v. al protectiei mediului, integrand configuratia parcului cu datele despre fauna, habitate si asezari umane, in asa fel incat rezultatul sa fie un proiect verde si sigur.

Racordarea la retea

Procedurile de racordare la reteaua electrica sunt parcurse in consultare atenta cu departamentele tehnice ale operatorilor de retea de transport si distributie (TSO / DSO) si in acord cu regulile si regulamentele aplicabile; modelarea matematica in interiorul parcului si studiul de solutie la retea sunt folosite pentru a obtine un Acord Tehnic de Racordare si in final, pentru incheierea unui Contract de Racordare.

i

Managementul procesului de autorizare

De departe cea mai lunga si complexa etapa a dezvoltarii proiectului, procesul de autorizare este atent planificat si pregatit de la inceput si implementat printr-o buna coordonare a tuturor procedurilor juridice si tehnice necesare, reducand in mod pro-activ pierderile de timp si riscurile de ne-conformitate.

Mai multe informatii

Standardele industriale si cerintele legale sunt integrate in studiile si documentatiile necesare si pastram o comunicare activa cu autoritatile emitente. In timp ce fiecare proiect are unicitatea lui, exista o serie de autorizatii aplicabile majoritatii lor: certificate de urbanism, planuri zonale de urbanism, avize privind distantele de siguranta fata de linii electrice, conducte de gaz, reteaua de telecomunicatii, situri militare / de aviatie, situri arheologice, etc., acord de protectia mediului, aviz de sanatate publica, aviz de protectie la incendii, certificare calitate soluri si scoaterea din circuit agricol, si altele. Autorizatia de Constructie (emisa de autoritatile locale sau judetene) si Autorizatia de Infiintare ca producator energetic (emisa de ANRE) sunt etapele finale ale unui proces complex ce dureaza luni de zile.

Selectia contractorilor EPC

Sprijinim de asemenea investitorii nostri in evaluarea si selectarea contractorilor de servicii, echipamente si materiale pentru constructia / instalarea integrala sau pe componente a parcului. Avand ca scop obtinerea celor mai competitive oferte, acest proces aduce deseori ajustari tehnice finale ale proiectului, prin solutiile discutate cu furnizorii.

Suport in procesul de due-diligence

Oferim de asemenea sprijinul nostru pe durata procesului de due-diligence si a negocierilor finale cu investitorii equity / banci creditoare; in acest scop, un cuprinzator data-room online este creat si actualizat pe toata durata proiectului iar apoi detaliat si adaptat la specificul si cerintele fiecarui investitor interesat.

U

Selectia si evaluarea locatiei

Grid access evaluation

Contractarea terenului

Analiza potentialului energetic eolian/solar

Design preliminar al parcului

Modelarea financiara preliminara

Studii topografice si geotehnice

Evaluarea impactului de mediu

i

Managementul procesului de autorizare

Suport in procesul de due-diligence

Proiectare civila si electrica

Racordarea la retea

Selectia contractorilor EPC

U

Selectia si evaluarea locatiei

Analiza potentialului energetic eolian/solar

Evaluarea accesului la S.E.N.

Design preliminar al parcului

Contractarea terenului

Modelarea financiara preliminara

Studii topografice si geotehnice

Proiectare civila si electrica

Evaluarea impactului de mediu

Racordarea la retea

i

Managementul procesului de autorizare

Selectia contractorilor EPC

Suport in procesul de due-diligence

U

Selectia si evaluarea locatiei

Buna cunoastere a terenului combinata cu o solida expertiza GIS, ne dau posibilitatea sa selectam si sa evaluam potentiale locatii de proiect, pe baza unor criterii complexe precum: potential energetic asteptat, topografie, acces la reteaua energetica, acces rutier, mod de utilizare teren, proximitatea fata de elemente sensibile precum localitati, arii naturale protejate, coridoare de zbor pasari, infrastructura GSM / radar, hazarde naturale (zone inundabile, alunecari, etc.) si multe altele.

Analiza potentialului energetic eolian/solar

In colaborare cu parteneri specializati, organizam campanii de masuratori meteorologice si analiza a datelor pe termen lung, urmate de corectarea si corelarea datelor de regim eolian / radiatie solara, prin procedure standard certificate, rezultatul fiind intotdeauna o noua investitie bancabila.

Evaluarea accesului la S.E.N.

In timp ce un potential bun energetic este premiza de baza pentru dezvoltarea unei investitii energetice de succes, reteaua electrica locala este de obicei principalul factor limitativ; de aceea un studiu de solutie asupra racordarii la retea este elaborat inca din primele etape ale proiectului. Acesta va indica punctul de conectare, capacitatea necesara a transformatorului si parametrii / ruta liniei de racord.

Design preliminar al parcului

Configuratia optima a parcului eolian / solar va fi elaborata printr-un proces iterativ, acordandu-se o atentie speciala reducerii pierderilor prin umbrire si eficientei costurilor cu infrastructura necesara. In aceasta etapa, capacitatea dorita (data de limitarile retelei) este ajustata intr-o configuratie optima cu terenul disponibil, cu reducerea costurilor de constructive / instalare si maximizarea eficientei pe durata operarii.

Contractarea terenului

Pentru securizarea drepturilor asupra terenurilor folosim de la caz la caz un mix de contracte de achizitie si/sau inchiriere cu drept de superficie, tintind terenurile cel mai bine pozitionate si proprietarii avand situatia proprietatii clar stabilita. Deseori, acest proces implica o activitate extensiva pentru actualizarea planurilor cadastrale si sprijinirea proprietarilor in demersurile juridice necesare completarii si inregistrarii documentelor.

Modelarea financiara preliminara

Inainte de demararea etapelor mai costisitoare ale proiectului, vom elabora o analiza preliminara de fezabilitate si un model financiar al investitiei, care deseori vor determina ajustari suplimentare in privinta solutiilor tehnice sau a configuratiei parcului.

Studii topografice si geotehnice

Acestea sunt realizate in colaborare cu parteneri locali specializati, utilizand cele mai bune echipamente si tehnologii disponibile. Rezultatele vor fi integrate in etapele ulterioare de proiectare.

Proiectare civila si electrica

In parteneriat cu echipe de proiectare cu experienta, coordonam intreaga activitate de proiectare a componentelor civile (drumuri, fundatii, turnuri) si electrice (cabluri sub/supraterane, invertoare, transformatoare, racorduri), precum si a altor componente adiacente necesare de la caz la caz (precum protectii la inundatii,  garduri, amenajari peisagistice).

Evaluarea impactului de mediu

Atent selectionata de la inceput, fiecare locatie va fi atent evaluata d.p.d.v. al protectiei mediului, integrand configuratia parcului cu datele despre fauna, habitate si asezari umane, in asa fel incat rezultatul sa fie un proiect verde si sigur.

Racordarea la retea

Procedurile de racordare la reteaua electrica sunt parcurse in consultare atenta cu departamentele tehnice ale operatorilor de retea de transport si distributie (TSO / DSO) si in acord cu regulile si regulamentele aplicabile; modelarea matematica in interiorul parcului si studiul de solutie la retea sunt folosite pentru a obtine un Acord Tehnic de Racordare si in final, pentru incheierea unui Contract de Racordare.

i

Managementul procesului de autorizare

De departe cea mai lunga si complexa etapa a dezvoltarii proiectului, procesul de autorizare este atent planificat si pregatit de la inceput si implementat printr-o buna coordonare a tuturor procedurilor juridice si tehnice necesare, reducand in mod pro-activ pierderile de timp si riscurile de ne-conformitate.

Mai multe informatii

Standardele industriale si cerintele legale sunt integrate in studiile si documentatiile necesare si pastram o comunicare activa cu autoritatile emitente. In timp ce fiecare proiect are unicitatea lui, exista o serie de autorizatii aplicabile majoritatii lor: certificate de urbanism, planuri zonale de urbanism, avize privind distantele de siguranta fata de linii electrice, conducte de gaz, reteaua de telecomunicatii, situri militare / de aviatie, situri arheologice, etc., acord de protectia mediului, aviz de sanatate publica, aviz de protectie la incendii, certificare calitate soluri si scoaterea din circuit agricol, si altele. Autorizatia de Constructie (emisa de autoritatile locale sau judetene) si Autorizatia de Infiintare ca producator energetic (emisa de ANRE) sunt etapele finale ale unui proces complex ce dureaza luni de zile.

Selectia contractorilor EPC

Sprijinim de asemenea investitorii nostri in evaluarea si selectarea contractorilor de servicii, echipamente si materiale pentru constructia / instalarea integrala sau pe componente a parcului. Avand ca scop obtinerea celor mai competitive oferte, acest proces aduce deseori ajustari tehnice finale ale proiectului, prin solutiile discutate cu furnizorii.

Suport in procesul de due-diligence

Oferim de asemenea sprijinul nostru pe durata procesului de due-diligence si a negocierilor finale cu investitorii equity / banci creditoare; in acest scop, un cuprinzator data-room online este creat si actualizat pe toata durata proiectului iar apoi detaliat si adaptat la specificul si cerintele fiecarui investitor interesat.